SERVEIS TÈCNICS PROFESSIONALS

Professionalitat, seguretat, control de qualitat, responsabilitat civil i social, classificació empresarial Grup U, Subgrup 1, categoria D.
– Obra menor
– Pintura
– Restauració i sanejament
– Soldadura i Planxa
– Treballs de taller i reparacions
– Jardineria i zones verdes

TRACTAMENTS

– Rebaixats de terrasso, marbre i formigó
– Abrillantats per cristal·lització
– Emulsionats de terres sintètics
– Encerats de terres de fusta
– Tractaments antilliscants
– Impermeabilització
– Desinfecció via aèria
– Desodorització amb ozó per treure males olors
– Anti-graffitis
– Ignifugació

SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT PER EMPRESES

– Serveis generals de neteja i conservació: regular i periòdica
– Neteja criogènica, neteja amb gel sec a -79º
– Neteja i manteniment d’instal·lacions industrials: línies de producció, maquinària, filtres…
– Fregats mecanitzats de grans superfícies comercials, esportives, logístiques o industrials
– Neteja amb vapor
– Prospecció, neteja i desinfecció d’aire condicionat
– Neteja exterior: façanes, cobertes i servei anti-graffitis
– Ordre i classificació d’elements i espais
– Neteges verticals: vidres, rètols, persianes…
– Rentat de: cortines, catifes, recobriments tèxtils, tapisseries, moquetes, sofàs…
– Neteja d’equips electrònics i ofimàtics
– Neteja i manteniment de pàrquings
– Jardineria i zones verdes

SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT DOMÈSTIC I PER COMUNITATS DE VEÏNS

– Serveis de neteja i conservació
– Neteja amb vapor
– Neteja exterior: façanes, cobertes i servei anti-graffitis
– Catifes: serveis de recollida i entrega a domicili
– Serveis domèstics: Planxa, rentat…
– Ordre i classificació d’elements i espais
– Neteges verticals: vidres, persianes…
– Rentat de: cortines, catifes, recobriments tèxtils, tapisseries, moquetes, sofàs…
– Neteja i desinfecció d’aire condicionat
– Neteja i manteniment de pàrquings

SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA

– Neteja pantalles cinema
– Neteja a fons de qualsevol espai
– Neteja per obra nova o reformes
– Neteja de zones afectades per sinistres, incendis o inundacions
– Neteges per ultrasons de cortines venecianes
– Neteja de piscines
– Neteja d’embarcacions
– Retirada i buidatge d’espais amb la seva gestió dels residus
– Neteja amb ozó
– Neteja interior dels “Doble vidre” (vidre i càmara)
– Neteja de falsos sostres