Aquest missatge i els adjunts poden contenir informació confidencial, no està permesa la seva comunicació, reproducció o distribució. Si vostè no n’és el destinatari final, si us plau elimini’l i informi’ns-en per aquesta via. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades (RGPD UE  2016/679), l’informem que les dades personals seran tractades sota la responsabilitat de NATURNET SL per a l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis. Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu  i no seran cedides a tercers, excepte per obligació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a  naturnet@naturnet.es. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.agpd.es. En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres productes i / o serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a naturnet@naturnet.es o postal a C/ Santa Teresa, 17 08700 Igualada. 

Este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, elimínelo e infórmenos por esta vía. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos (RGPD UE  2016/679), le informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de NATURNET SLpara el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición enviando un mensaje a naturnet@naturnet.esy si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a naturnet@naturnet.eso a C/ Santa Teresa, 17 08700 Igualada.